Mga Kursong Availabol

UP ROTC C.Y. 2020-2021
MILITARY SCIENCE 1 - RAYADILLO UNIT

UP ROTC C.Y. 2020-2021
MILITARY SCIENCE 1 - INFANTRY UNIT

UP ROTC C.Y. 2020-2021
MILITARY SCIENCE 1 - FIELD ARTILLERY UNIT

UP ROTC C.Y. 2020-2021
MILITARY SCIENCE 1 - RESCUE UNIT